Basic Steelhead Indicator Rig

5′
30LB
Mono
4′
17LB
Mono
2′
15LB
Mono
1′
3X
Mono

Truckee River Nymphing Rig

5′
15LB
Mono
2′6″
15LB
Mono
2′
3X
Fluoro
2′
4X
Fluoro
1′
5X
Fluoro

Joe Shafer's Standard Indicator Nymph Rig

4′
3X
Fluoro
4′
3X
Fluoro
1′6″
4X
Fluoro
1′6″
5X
Fluoro

Blackfoot River Outfitter's Nymph With Indicator Setup

2′
0X
Mono
2′
0X
Mono
4′
1X
Fluoro
2′
2X
Fluoro
1′3″
3X
Fluoro
1′3″
4X
Fluoro

Jordan's Quick Change Indicator Formula

7′
3X
Mono
1′4″
4X
Fluoro
1′4″
5X
Fluoro

Fatt's New Generic Indy Rig

2′
15LB
Fluoro
2′
15LB
Fluoro
4′
12LB
Fluoro
1′10″
2X
Fluoro
1′4″
3X
Fluoro

Quick Change Indicator Rig For Deep Water

4′7″
3X
Mono
4′7″
3X
Mono
1′4″
4X
Fluoro
1′4″
5X
Fluoro

Gray's Adjustable Indicator System

5′
17LB
Fluoro
4′
17LB
Fluoro
2′
2X
Fluoro
2′
2X
Fluoro

Simple Double Nymph Rig

3′
20LB
Mono
2′
20LB
Mono
2′
3X
Mono
2′
3X
Mono
1′
3X
Mono

Doug Robert's Bottom-Bouncing Indicator Rig

1′6″
15LB
Fluoro
7′
3X
Fluoro
6″
4X
Fluoro
1′6″
4X
Fluoro
6″
4X
Fluoro
10″
4X
Fluoro

PD Streamer Rig

8″
15LB
Fluoro
2′
15LB
Fluoro
2′
10LB
Mono

Coastal Steelhead Tungsten Weighted Rig

1′6″
20LB
Fluoro
1′6″
20LB
Fluoro
6′
17LB
Fluoro
1′
12LB
Fluoro
3″
12LB
Fluoro